Home > Durusul Lughah > Durusul Lughah Jilid I

Durusul Lughah Jilid I

Pelajaran Ketiga | Catatan dan Latihan

🌍 Durusul Lughah 📗 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها [الجزء الأول] 📝 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى 📖 Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Alu ‘Aliyin حفظه لله تعالى (Syarah) 🖊 Ilmiyyah.com 〰〰〰〰〰〰〰 Catatan pelajaran kedua dan ketiga ذٰلِكَ adalah kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang jaraknya jauh Tanwin hakikatnya adalah …

Pelajaran Ketiga | Catatan dan Latihan Read More »

Pelajaran Ketiga | اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ وَ الْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ (hal. 19-20)

🌍 Durusul Lughah 📗 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها [الجزء الأول] 📝 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى 📖 Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Alu ‘Aliyin حفظه لله تعالى (Syarah) 🖊 Ilmiyyah.com 〰〰〰〰〰〰〰 Baca, dengarkan dan ikuti! (🎙 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى) Latihan Kosakata

Pelajaran Ketiga | النكرة و المعرفة (hal. 16-18)

🌍 Durusul Lughah 📗 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها [الجزء الأول] 📝 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى 📖 Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Alu ‘Aliyin حفظه لله تعالى (Syarah) 🖊 Ilmiyyah.com 〰〰〰〰〰〰〰 1. Baca, dengarkan dan ikuti! (🎙 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى)   4. Latihan Kosakata

Pelajaran Pertama | Catatan dan Latihan

🌍 Durusul Lughah 📗 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها [الجزء الأول] 📝 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى 📖 Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Alu ‘Aliyin حفظه لله تعالى (Syarah) 🖊 Ilmiyyah.com 〰〰〰〰〰〰〰 Catatan pelajaran pertama هٰذَا dilafalkan هاذَا namun ditulis tanpa alif setelah huruf ه (ha) هٰذَا adalah kata penunjuk yang …

Pelajaran Pertama | Catatan dan Latihan Read More »

Pelajaran Ketiga | اَلْ (hal. 14-16)

🌍 Durusul Lughah 📗 دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها [الجزء الأول] 📝 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى 📖 Syaikh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdillah Alu ‘Aliyin حفظه لله تعالى (Syarah) 🖊 Ilmiyyah.com 〰〰〰〰〰〰〰 1. Baca, dengarkan dan ikuti! (🎙 Syaikh Dr. V. ‘Abdur-Rahīm حفظه لله تعالى)    4. Latihan Kosakata